Pokud spotřebič nepoužívám, musím servis provádět?

Pokud je spotřebič dlouhodobě odstaven, odpojen od energií a nepoužívá se, není nutné pravidelný servis provádět. V případě opětovného uvedení do provozu je nutné přivolat servisního technika, který spotřebič zkontroluje, seřídí a odborně uvede do opětovného provozu.