Jak dlouho pravidelný servis trvá, co je jeho obsahem?

Na začátku každého servisního zásahu provede náš technik odbornou prohlídku, ze které vyplyne skutečný rozsah činností, které bude potřeba provést (s přihlédnutím k typu a technickému stavu spotřebiče, při respektování požadavků výrobce).

V běžných případech trvá servis plynového kotle bez zásobníku TUV alespoň 60 minut a jeho obsahem je:

 • Vizuální kontrola odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu,
 • Kontrola hořáku (demontáž, montáž, případně vyčištění),
 • Čištění spalovací komory a výměníku,
 • Kontrola stavu elektrod, tepelných izolací a těsnění hořáku, spalovací komory,
 • Kontrola a doplnění tlaku v expanzní nádobě, seřízení tlaku topného systému,
 • Kontrola odtoku kondenzátu a čištění sifonu,
 • Zkouška všech bezpečnostních funkcí (pojistky, termostat),
 • Zkouška těsnosti připojení k plynovému rozvodu při provozním tlaku,
 • Měření teplot spalin,

U spotřebiče provedení “B” (spotřebič odebírající vzduch pro hoření z prostoru umístění a s odvodem spalin do vnějšího prostředí) dle TPG 704 01, čl. 8.3.2 se musí z bezpečnostních důvodů provést také následující měření:

 • Koncentrace CO ve spalinách
 • Koncentrace CO v ovzduší v místě instalace spotřebiče ve výši 1,5 m nad podlahou
 • Tahu komína
 • Teploty spalin