Jak často provádět pravidelný servis plynového spotřebiče?

Výrobci doporučují provádět pravidelný servis minimálně 1x ročně. V odůvodněných případech může dle výsledku měření spalin servisní technik doporučit kratší servisní interval.